De gode forskjellene

De gode forskjellene

Vi er alle forskjellige, på både godt og vondt. Forskjeller kan lede til både krig og kjærlighet. Jeg skrev tidligere innlegget Kunsten å lytte som i korte trekk tok for seg noen av de mest grunnleggende forskjellene. Det finnes i hovedsak tre typer forskjeller;

Meningsforskjellighet består av ulik informasjon og ulike meninger. Denne typen ulikhet skaper gjerne mer engasjement og kreativitet, enn om man skulle jobbet med noen med samme informasjon som deg. Ny kunnskap, kreativitet og energi vil gi nye muligheter og ideer.

Sosial forskjellighet består av alder, kjønn, kultur og relasjonskonflikter.

Verdiforskjellighet består i hovedsak av ulike verdier. Dette er vanskelig å gjøre noe med da veridene våre sier så mye om hvem vi er og hvordan vi fremstår. Mange vil føle at vi mister seg selv om de må endre på grunnverdiene sine.

Personlig blir jeg inspirert av å jobbe med mennesker som er ulike fra meg, så lenge vi har de samme grunnverdiene. Det er gjerne disse personene som drar meg fremover og inspirerer meg til å oppnå noe mer enn det jeg gjorde i går. Det er disse personene som kan utfordre meg og se ting fra en annen side enn jeg selv gjør. Etterhvert som jeg har blitt eldre har jeg lært meg viktigheten av det å tørre å spørre om hjelp og råd fra andre. Da vil du ikke bare få gode tilbakemeldinger, men få en bedre forståelse av hvordan andre oppfatter det du gjør. Dette gjør at du igjen kan tydeligjøre din kommunikasjon, enten det er gjennom deg selv eller noe du har skapt.

Av natur er alle mennesker like, men i handling er de svært forskjellige.
– Konfucius

 

For å kunne skape gode relasjoner med mennesker som er ulike deg er det viktig at du kjenner deg selv. Hvem er jeg? Hva er viktig for meg? Hvordan jobber jeg best? Når trives jeg mest? Blir du bevist på disse tingene blir det ikke bare enklere å finne gode samarbeidspartere, men også tilpasse seg ulike situasjoner og gjøre de best mulig. Mamma har alltid fortalt meg at alt i livet skal ikke være gøy, så det gjelder å gjøre det beste ut av den situasjonen man er i og de resurssene man har.

Som mediestudent har jeg hatt gleden av å jobbe med mange likesinnede, men allikevel ulike mennesker. Journalister, fotografer, webdesignere, tv-produsenter og radioverter. Vi er alle i samme bransje, men har likevel ulike syn og tilnærminger til et prosjekt. Dette har ikke bare gjort resultatet bedre, men prosessen mer lærerrik.

Forskjeller kan gjøre det som er bra bedre. Det kan være de menneskene som dytter deg litt ut av komfortsonen eller gir deg ideen du ikke hadde tenkt på, så hvem dytter deg videre?

One thought on “De gode forskjellene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *